Projemiz Hakkında

3 sene önce

Projenin Gerekliliği;

Ülkemiz ve Avrupa Birliği Literatürü Bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak nitelemektedir. Bağımlı bireylere sahip olmak başta aileler ve toplumlar için çok büyük kayıplara yol açmaktadır. Bağımlı bireylerin ülke ekonomisindeki olumsuz etkisi son zamanlarda iş ve insan gücü olarak % 3-5 arasındadır. Bağımlı olan birey, aile içinde ve sosyal çevrede birey olarak görevini ve sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bağımlı bireyler ayrıca yaşadıkları ülkede vatandaşlık görevlerini de tam olarak yerine getirememektedir. Kısacası  bağımlı yaşamakta , tüketmekte ve bunun yanı sıra ülkesine ve ailesine büyük ölçüde problem olmaktadır.

1980 li yılların başlarında Ülkemiz ve AB ülkeleri bu problemin farkına varmış ve bağımlı bireylere yönelik bazı tedbirler ve önlemler almışlardır. Bu tedbirler kapsamında bazı kamu kurumları ve STK lar bağımlılara yönelik iyileştirme ve bilinçlendirme eğitimleri kapsamında SAMBA ( Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı) Müdahale Programları uygulamaktadırlar.

Fakat bu müdahale programı bağımlı bireyle ile sınırlı kalmıştır ve bağımlı  birey  içinde bulunduğu bu durumu anlayan aile ve çevre yapısına sahip olmamıştır. Oysaki bağımlıkla mücadelede bağımlı kişinin yakın çevresinin tutum ve davranışları bireyin bağımlılıkla mücadelesinde önemli bir role sahiptir.

Ülkemizde ve AB ülkelerinde madde kullanımının aile bireyleri ve aile işlevleri üzerine etkilerine ilişkin verilere ulaşmak oldukça güçtür. Bu konuda yapılmış çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Projenin genel içeriği bağımlıların ailelerinin ihtiyacı olan eğitimleri içermektedir.

Projemizi diğer projelerden ayıran yenilikçi yanı, bağımlı bireyin yakın çevresine yönelik böyle bir müdahale eğitiminin programının AB de ve Ülkemizde olmamasıdır. Oysaki bağımlılıkla mücadelede bağımlıyı anlamak ona bu durumda yardımcı olmak kişinin kendisine yapacağı yardımdan daha önemlidir. Bunun yanı sıra aileler, aile içerisindeki bağımlı bireyin ifşa olmasından çekinmekte ve bazı önlemler almaktan kaçınmaktadırlar.

Fikri Çıktılarımız;

 • Eğitim Programı,

Projemiz kapsamında bağımlının ailesine yönelik ” Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitim” Programı oluşturulmuş. Oluşturulan Müdahale programları ilgili kamu kurumlarında ve  STK larda bağımlı ailelerine 8 oturumluk eğitimler halinde verilmektedir.

 • Eğitici Kılavuz Kitabı,

Projemizin kapsamında hazırlanan “ Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitim” Programı Eğiticilerin kullanımı için Eğitimci Kılavuz Kitabı haline getirilmiştir.

 • İnternet sitesi,

www.bamap.net  internet  sitesi ile ailelere online olarak hizmet vermektedir.

Fikri Çıktıların içerikleri;

1 –  8 oturumluk “ Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitim  Programı”

Ailede bağımlı bireye karşı oluşturulabilecek olumlu tutum ve davranışların neler olacağını içeren ve aşağıdaki konulardan oluşan 8 Oturumluk Eğitim Programı Programı;

– Tanışma ve    Hedeflerin Belirlenmesi

– Bağımlılık ve Bağımlılık Süreci

-Bağımlılıkta Riskli Dönem ve Ergenlik

-Tedavi  Yöntemleri ve Süreç (Zorluklar)

– Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Çevre Desteğinin Önemi

– Bağımlılıkta Mücadele de Aile Tutumu ve Becerileri 1. (Empati, İş Birlikçi Esnek Yaklaşım, Ebeveynler Arası İşbirliği ve Arkadaş Seçimi,  Motivasyon Kazandırma ve Değişime Yönlendirme)

-Bağımlılıkta Mücadele de Aile Tutumu ve Becerileri  2.  Çaresizlik ve Umutsuzluk ve Başarısızlıkla Başa Çıkma Yöntemleri, Korkuları Yenmek ve Beklemeyi Öğrenmek, Problem Çözme Becerisi)

-Eğitim Değerlendirme ve Gözden Geçirme

2- 8 Oturumluk  ” Bağımlılıkla Mücadelede  ve Aile Eğitim Programını” Kılavuz Kitabı

Uygulayacak olan eğitmenlerin kullanacakları kılavuz kitap olacaktır. Kılavuz kitap uygulayıcıların kullanmaları gereken materyalleri, yöntem ve teknikleri, metotları içerecektir. Ayrıca hazırlanacak olan bu kılavuz kitaplar ilgili kamu kurumları ile STK’lara gönderilecektir.

3-  Online Eğitim Siteleri :

Projemiz kapsamında hazırlanması planlanan www.bamap.net, internet sisti ile grup eğitimlerine katılamayan, ailelere ulaşılmakta ve bir çok bilgi döküman ve videoyu içermekte ve Online eğitim sitesinden bağımlı bireyin kendisi de destek alabilmektedir.

Proje Faaliyetlerimiz:

 1. Ay :

Projemizin bu ayında koordinatör kurum tarafından proje sözleşmesi imzalanmıştır.

 1. Ay :

Projemizin bu ayında tüm ortaklarla İnternet ve telefon üzerinden toplantılar yapılacak ve proje iç ortaklık sözleşmeleri düzenlenmiştir.

 1. Ay :

Projemizin tüm ortakları ile KDSM ev sahipliğinde toplantı yapılmıştır.

Toplantıda; bütçe, zaman yönetimi, faaliyetler, risk yönetimi, sürdürebilirlik, yaygınlaştırma, sorumluluklar ve değerlendirme konusunda mutabakata varılmıştır.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – ‘Tanışma ve Hedeflerin Belirlenmesi’ni ele alan  ele alan Aile Eğitim programının  1. Oturum oluşturmuştur.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – ‘Bağımlılık ve Bağımlılık Süreci’ Konusunu  konusunu ele alan Aile Eğitim Programının   2. Oturum oluşturmuştur.

 

 1. Ay :

Proje Ortaklarımız ile Letonya ortağımızın ev sahipliğinde toplantı yapılacaktır. Yapılan toplantıda oluşturulan müdahale programının 1. ve 2. oturumları değerlendirilecek ve son halini almıştır.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – ‘Bağımlılıkta Riskli Dönem ve Ergenlik’ konusunu ele alan Aile Eğitim Programının   3. Oturum oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – ‘Tedavi Yöntemleri ve Süreç’ konusunu ele alan Aile Eğitim Programının 4. Oturum oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje Ortaklarımız ile Macaristan’ın ev sahipliğinde toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıda oluşturulan Aile Eğitim Programının 3. ve 4. oturumları değerlendirilecek ve son halini almıştır.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere -Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Çevre Desteğinin Önemi  konusunu ele alan Aile Eğitim Programının 5. Oturum oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere -‘Bağımlılık ve Mücadelede Aile Tutum ve Becerileri’ konusunu ele alan Aile Eğitim  Programının 6. Oturum oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje Ortaklarımız ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ortağımızın ev sahipliğinde toplantı yapılmış. Yapılan toplantıda oluşturulan Aile Eğitim  Programının  5. ve 6. oturumları değerlendirilecek ve son halini almıştır.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – Bağımlılıkla Mücadelede Aile Tutum ve Becerileri konusunu ele alan Aile Eğitim Programının 7. Oturum oluşturulmuştur. Proje ortaklarımızca O.2 oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız tamamı ile O.1 oluşturmak üzere – ‘Eğitim Değerlendirme ve   Gözden Geçirme’ konusunu ele alan Aile Eğitim  Programının 8. Oturum oluşturulmuştur. Proje ortaklarımızca O.2 oluşturulmuştur.

 1. Ay :

(A.5) Proje Ortaklarımız ile HEGMED ortağımızın ev sahipliğinde toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıda oluşturulan Aile Eğitim programının 7. ve 8. oturumları değerlendirilecek ve son halini almıştır.

16. Ay :

Projemizin bu ayında proje ortaklarımız ile Online Eğitimleri hazırlanmıştır. Proje ortaklarımızca O.2 oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Projemizin bu ayında proje ortaklarımız ile İnternet sitelerinin aktif hale gelmesi faaliyetleri yapılmıştır. Proje ortaklarımızca O.2 oluşturulmuştur.

 1. Ay :

Proje ortaklarımız ile Avusturya ortağımızın ev sahipliğinde toplantı yapılmıştır. yapılan toplantıda online eğitim ve İnternet sitesi ve O.2 üzerine çalışma yapılmıştır.

 1. Ay :

Projemizin bu ayında “Bağımlılıkla Mücadelede ve Aile Eğitim Programı”nı uygulaya bilecek eğitmenler yetiştirilecektir.

 

 1. Ay :

Projemizin bu ayında “Bağımlılıkla Mücadelede  ve Aile Eğitim Programı “nı uygulaya bilecek 20 eğitmene eğitim verilmiştir.

 1. Ay :

Proje ortaklarımızın tamamının katılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenecektir. Toplantı CTE ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Kapanış toplantısında, projenin genel değerlendirme formları, bütçe, sürdürebilirlik, yaygınlaştırma konuları ele alınmıştır.

 1. Ay :

90 bireye ” Bağımlılıkla Mücadelede ve Aile Eğitim Programı” isimli  program proje ortaklarımızca tanıtılmıştır.

 1. Ay :

90 bireye ” Bağımlılıkla Mücadelede ve Aile Eğitim Programı” isimli  program proje ortaklarımızca tanıtılmıştır.

 1. Ay :

Projenin bu ayında Kapanış, nihai rapor, sürdüre bilirlik ve yaygınlaştırma faaliyeti tüm ortak kurumun ülkesinde devam etmektedir.

Proje Kapsamında Yapılan Çalıştay ve Teknik Geziler:

Teknik Geziler : Projemiz süresince fikri çıktıların kalitesini arttırmak ve proje personeline mesleki deneyim ve tecrübe kazandırmak için aşağıdaki teknik geziler yapılmıştır.

1 – Projemizin Macarstan toplamtısınıda bağımlı bireylere yönelik hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi gezilmiştir. Gezilen Rehebilitasyon merezinde tüm proje katılımcılara 2,5 saatlik bir sunum yapılmıştır

2 – Projemizin, Ankara il Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda   Ankara AMATEM ziyareti düzenlenmiştir. Tüm katılımcılara 2 saatlik bir teknik gezi düzenlenmiştir. Katılımcıların tamamına Ankara AMATEM çalışmaları ve aktiviteleri hakkında bilgi verilmiştir.

3- Projemizin, Hayat Boyu Eğitimi Geliştirme ve Meslek Edindirme Derneğiniz ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda tüm katılımcılara Özel Boylam Amatem gezisi yapılmıştır. Bağımlılıkla ilgili olarak Prof.Dr.Ertugrul Köroğlu 1 saatlik seminer vermiştir. Tüm katılımcılar Özel Boylam Amatem Hastanesini gezmiştir.

4-Proje katılımcılara 2018yılının  Nisan ayında Gaziantep te faaliyet gösteren Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon merkezini ziyaret etmişlerdir ve merkezin bağımlı bireyler ve aileleri ile yapılan çalışmaları yerinde incelemişlerdir.

5-Projenin Avusturya Viyana toplantısında  proje katılımcıları, Verien Dialog bağımlılık merkezini ziyaret etmişlerdir. Verien Dialog bağımlılık mekezi bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik uyguladığı bazı aktiviteleri katılımcılarımız ile paylaşmıştır.

Çalıştalar ve Toplantılar:

 • Projemizin fikri çıktılarını oluşturmak için seçilen proje personelleri proje süresince 15 günlük toplantılar düzenlemişlerdir. Düzenlenen toplantılarda Proje kapsamında yapılması planlanan “ Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitim Programının ”  içeriği, faaliyetleri, özellikleri hakkında destekte bulunmuşlardır. Ayrıca projenin bütçesi, yurtdışı faaliyetleri, oluşabilecek riskler ve önlemler, değerlendirme ve izleme süreçleri hakkında gerekli çalışmaları yapmışlardır.
 • 2018 yılının;

Nisan ayınının 1. Haftası 5 gün süre ile proje personeli ile “ Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi Programının”  son şeklini alması için detaylı bir çalıştay yapılmıştır.

Mayıs ayında 1. Haftası 5 gün süre ile proje personeli ile “ Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitimi Programının” Eğitici Kılavuz Kitabının  son şeklini alması için detaylı bir çalıştay yapılmıştır.

Haziran ayında 1. Haftası 5 gün süre ile proje personeli ile www.bamap.net  İnternet sitesinin  son şeklini alması için detaylı bir çalıştay yapılmıştır.

 

Eğitici Eğitimi

2018 Yılının Eylül ayında proje ortağımız olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün organizasyonunda Türkiyenin değişik bölgelerinde görev yapan 20 Denetimli Serbestlik uzmanına “ “Bağımlılıkla Mücadelede Aile Eğitim Programı” Eğitici Eğitimi verilmiştir.

 

 

Projelerimizin Fikri Çıkılarına ulaşmak için lütfen http://www.bamap.net/egitici-ol/ tıklayarak talep gönderiniz.