admin   Haziran 4, 2018   Bağımlı Tedavisi   Paylaş: facebook twitter google+

Almanya ve Hollanda’ da Madde Bağımlılığıyla ile Mücadele

3 sene önce

Almanya Sistemi

Madde bağımlıları için madde satışı devlet tarafından gerçekleşmek üzere serbest bırakılmıştır, böylece devletin kontrolü altına  alınmıştır.  Bağımlı bireylerin madde kullanımı gerçekleştirebilecekleri ‘kontrollü bağımlılık odaları bulunmaktadır.   Tedavi çeşitli basamaklara ayrılarak adım adım uygulanmaktadır.  Hastane, savcılık ve terapi kliniğinin görevleri tamamen birbirinden ayrıştırılmıştır.  Suç unsuru söz konusu olduğunda işlemler polis merkezlerinde gerçekleşmekte çok nadiren savcılık birimlerine yansımaktadır. Savcılık birimi için buroktatik kısmı (yazışma vs.) ile ilgilenmektedir. Tedavi ise öncelikle bağımlı bireylerin gönüllü olması esasına dayanmaktadır. Zorunlu tedavi uygulanmamaktadır.  Bağımlılık bir hastalık olarak algılanmakta, bireylere bu şekilde yaklaşılmaktadır.  Hastane ziyaretinde  hastanenin gönüllü bağımlı kişilere ‘yatılı’ uzman ekiplerden oluşan (psikolog, psikiyarist, pediatrist vs.) ekiplerce bireysel ve grup görüşmelerinden oluşan  dört haftalık tedaviye hazırlık programı uygulanmaktadır. Program içeriği hastalara farkındalık kazandırma ve tedaviye hazırlmaya amaçlayan psikoeğitim grupları ve görüşmelerden oluşmaktadır. Genel bir sivil hastane olan hastenede madde bağımlılıları için ayrı bir bölüm ayrılmıştır.  Ayrıca hastanenin bağımlılık birimi dışarıdan gelen gönüllü sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına da açıktır. Uygulama içinde uğraşı terapisi (ergoterapi) seanslarına da yer verildiği görülmektedir. Terapiye hazırlığı tamamlayan hastalar uygun kiniklere yönlendirilmektedir. Lilly Kliniği de bu terapi kinik özel merkezlerinden biridir. Bu klinik özel bir kinik olmakla birlikte, tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır.. Her türlü bağımlılığa hizmet veren bu merkeze hastalar gönüllü olarak gelmektedirler. Almanya’nın bütün eyaletlerinden kliniğe hasta kabul edilmektedir.  Adli mercilerce yönlendirilen hastalara ise adli mercilerce terapi olmak yada ceza evinde kalmak seçeneği sunulmuş olup kliniğe gelen hastalar terapi almayı seçmiş olanlardır. Kadın ve erkek hastalar birlikte klinikle tedavi olmakta olup, yatılı bir klinik olan merkezde hastalar 10 ay süren tedavi programına tabi tutulmaktadır.  Terapi merkezinde hastalar merkezin kurallarına sıkı uyum sağlamak zorundadır (kendilerine verilen görevleri yapmamak, madde kullanmak vs.) Kurallara uymayanlar klinikten atılmaktadır.  Hastalar sırayla günlük yemek temizlik gibi işleri yapmakta, erken kalkıp yürüyüş gibi spor faaliyetlerine boya, marangozluk, sera işçiliği gibi meslek edindirici faaliyetlere  katılmaktadır.  Ergoterapi, öfke kontrolü gibi programlara tabi tutulmaktadır.  Klinik bireyleri tedavi etmekle birlikte, sosyal yaşam ve bireysel beceriler geliştirme, günlük yaşam kurallarına alıştırmayı amaçlamıştır. Bunlarla birlikte hastalarla yapılan  ön görüşmelerden  sonra  uygun bireysel ve grup tedavileri başlatılmaktadır. Burada hastanın durumuna uygun yaklaşım uygulanmaktadır. Bu bağlamda kinikte psikoanalitik, bilişsel davranış ve gestalt gibi yaklaşımlar uygulanabilmektedir. Her yaklaşımın uzmanı klinikte görev almaktadır. Çocuklu anneler çocukları ile birlikte kalabilmektedir. Çocuklar bir ayrı bir kreş ortamı oluşturulmuş  olup, çocuklarla pedagooglar ilgilenmektedir. Kreş zaman zaman habersiz ziyaretlerle sosyal hizmet uzmaları tarafından denetlenmektedir. Çalışan  personel klinikte mesai saatleri içinde  yer almaktadır.  Adeta bir kamp ortamı izlenimi uyandırmaktadır.  Almanya da toplam 85 madde bağımlığı tedavi merkezi olup, bu klinik Almanya’nın en büyük kliniğidir.

Alman sisteminde genelde hizmetlerin koordinesi belediyler tarafından sağlanıyor. Ülke genelinde madde kullanımı zararını azatlmak amacı ile uyuşturucu tüketim odaları oluşturulmuş durumdadır. Kişilere tek kullanımlık steril enjeksiyon verilmektedir.

Almanya’da yasadışı uyuşturucu bulundurmak cezai müeyyide gerektiren suçtur.  Kişiler, yalnızca kullanım için çok az miktarda uyuşturucu bulundurma halinde kovuşturmadan muaf olabiliyor.  Bulundurma halinde suça karar vermek için:

-Uyuşturucunun tipi ve miktarı,

-Kişinin madde kullanım öz geçmişi,

-Mahkumiyete kamu oyu yaklaşımı,

dikkate alınır. Kişi mahkumiyet alsa dahi, tedavi programını kabul ederse cezası hafifletilir ya da azaltılır.  Yasalarda cezalandırma yerine tedavi prensibi kabu edilmiştir. Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı, tarımını yapmak ve imal etmek en fazla ceza gerektiren suçlardır.

Hollanda sistemi (Genel Bilgiler):

Kuruyucu hizmetler kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliğnce yürütülür. Tedavi hizmetleri ayakta, yarı ve tam yataklı hizmetlerle gerçekleşir.  İkame tedavisi ağırlıklı olarak uzman bağımlılık tedavi birimlerince yapılır.  Sosyal çalışmalar genellikle ayakta tedavi hizmetleri kurumlarında temel hizmetler kapsamında sunulur. Sokak serserilerine gündüz barınağı, ağır bağımlılar için madde kullanma odaları gibi hizmetler sağlar.  Bu hizmetlerin bir diğer hedef grubu ise damar içi madde kullanıcıları, aşırı derecede problemli bağımlılar ve yabancı ülkelerden olan kullanıcılardır. Enjektör ve iğne değişim hizmeti Hollanda’da 20 yıldır uygulanmaktadır. İğne değişim programları temel olarak sokak çalışanları tarafından uygulanmaktadır.  Sosyal çalışmalar, “akran eğitim teknikleri” kullanmaktadır.  Ayrıca uyuşturucu ile ilgili bir suçtan yalnızca birkaç aylığına hapse girmiş mahkumlara yönelik eğitim programı da sunmaktadır.    Hollanda uyuşturucu yasası, kanabis piyasasının ayrılması prensibine dayalıdır. Dolayısıyla yasadışı uyuşturucular iki liste halinde sınıflanmıştır:Liste I: Kabul edilemez riskler taşıyan maddeler qListe II: Diğer maddeler  Liste II de yer alan maddelerle ilgili cezalar Liste I’de yer alan maddelerle ilgili cezalardan daha düşüktür.yuşturucu kullanımı suç değildir.  Uyuşturucu kullanımının yasaklandığı yer ve durumlar vardır (Okul gibi). Kişisel kullanım için 0.5 gramdan az ağır uyuşturuculardan (Liste I) bulundurmak ya da 5 gramdan az kanabis (Liste II) bulundurmak cezai müeyyide gerektirmez.  Ticari amaçla madde bulundurmak, maddenin tipine ve miktarına bağlı olarak cezai kovuşturma gerektirir ve 1 aydan 8 yıla kadar değişebilen hapis cezası ile cezalandırılır.  Suç birden fazla kere işlenmişse daha fazla ceza verilebilir.  Afyon Kanununa göre sınıflandırılmış herhangi bir uyuşturucu maddenin ihracı ya da ithali ciddi bir suç olarak değerlendirilir ve maddenin yer aldığı sınıfa göre 16 yıl ya da daha fazla hapis ile cezalandırılır. Hollanda uyuşturucu politikası: “Uyuşturucu istenmeyen bir şeydir fakat Hollanda toplumunun kaçınılmaz bir gerçeğidir” ilkesine dayanır. Bu nedenle Hollanda uyuşturucu politikasının temel amacı birey, yakın çevresi ve toplum açısından madde kullanımın risklerini sınırlamak ya da kaçınmalarını sağlamaktır. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı uyuşturucu politikasının koordinasyonundan sorumludur. Adalet Bakanlığı yasaların uygulanmasından sorumludur.  Yerel yönetimlerle ilgili konular ve polisiye durumlar İçişleri Bakanlığı ve Kraliyet İlişkileri’nin yetkisi altındadır.

www.hegmed.org

admin Yazar Notu:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir