admin   Haziran 4, 2018   Bağımlılıkta Rehberlik   Paylaş: facebook twitter google+

Boş Zaman Aktiviteleri ve Madde Bağımlılığı İlişkisi

3 sene önce

Boş Zaman Aktiviteleri ve Madde
Bağımlılığı İlişkisi
Kişilerin maddeye başlama hikayelerin de sıklıkla karşımıza çıkan sebeplerden biri de boş zaman
can sıkıntısıdır . Kişilerin boş zamanlarında can sıkıntısına bağlı olarak madde kullanmaları, onların serbest ya da boş zamanlarında hoşlarına giden aktivitelere olan ilgilerini önemli derecede azaltmıştır. Yapılan bir çalışmada, bazı risk altındaki çevrelerde akranlarla denetimsiz ve yapılandırılmamış aktivitelerin, rekreasyon ve boş zaman kaynaklarındaki eksikliğin de etkisiyle riskli bir davranışa dönüşebileceği belirtilmiştir (Wegner, 2011). Daha fazla fiziksel aktivite yapan gençlerde, alkol bağımlılığı, nikotin bağımlılığı ve diğer madde bağımlılıklarının prevalansının
daha düşük olduğu belirlenmiştir (Ströhle ve diğ., 2007). İzlanda’da 12 yılllık bir değişimi gözlemleyen kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmada, planlanmış boş zaman aktivitelerinin adölesanlar üzerinde olumlu etkisi olduğu ve kötü alışkanlıkların sayısında azalmalar olduğu belirtilmiştir (Kristjanssonet ve diğ., 2010). Uzunlamasına bir çalışmada da, düzenli egzersizin gençlerde alkol entoksikasyonu sıklığı, alkolle ilişkili sorunlar ve madde kullanımı
açısından koruyucu etkisi olduğu bildirilmiştir (Korhonen ve diğ., 2009). Yaşamımız boyunca arkadaşlarımız; eğlence, sohbet, sevinç ve kederlerimizi paylaştığımız, üzerimizde yarattığı etkiye ve geçirdiğimiz zamana bakacak olursak ta neredeyse ikinci ailemiz olmuşlardır. Yapılan bazı araştırmalarda sigara, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara sahip kişilerin arkadaşlarının da benzer davranışlarda bulunma olasılığının arttığı belirtilmiştir
(Thorlindsson ve diğ., 1998; Kristjansson ve diğ., 2008). Bazı araştırmalara göre de akranlarıyla uygun olmayan yerlerde bulunan ergenlerin madde kullanım oranının, arkadaşlarıyla spor merkezine ve doğal ortamlara gitmek
gibi sağlıklı rekreasyon faaliyetlerine katılanlara göre daha fazla olduğu belirtilmiştir (Beal ve diğ., 2001; Gau ve diğ., 2007; Urberg ve diğ., 2003).
Çalışmalar bireylerin madde kullanmasını, boş zamanlarını beraber geçirdiği kişiler kadar boş zamanlarındaki deneyimlerinin de etkilediğini göstermektedir (Liebregts ve diğ., 2015; Measham and Shiner 2009). Buna istinaden,
Liebregts ve arkadaşları, (2015) bireylerin boş zamanlarının egzersiz gibi aktivitelerle yapılandırılmasının;
onların madde kullanmasını önlemede, eğer bağımlı ise tedavisinde önemli bir rolü olacağını düşünmektedir. Bağımlı bireyler boş zamanlarında kendilerini tatmin edecek bir aktivite ile meşgul olmadıklarında, akıllarına
maddenin gelmesi oldukça muhtemeldir (Trivedi ve diğ., 2011). Tedavi sürecinde bağımlıların seçtikleri aktivitelere
katılımları, tedavilerini önemli derecede destekleyebilir (Weinstock ve diğ., 2008; Trivedi ve diğ., 2011). Bu aktivitelere kolay ulaşım gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Zengin ülkelerde bağımlılık tedavisine ulaşım  kolaylığı sebebiyle bu sorun çözüme ulaşırken gelişmekte olan ülkelerde tedavi kısıtlılığı sebebiyle toplumsal bir soruna dönüşmektedir. Bu sorun literatüre de yansımış ve İrlanda’da yapılan bir araştırmada ülkenin madde bağımlılığını önleme programı kapsamında maddi açıdan ulaşımı kolay boş zaman aktivitelerine yer verilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır (Alam-mehrjerdi ve diğ., 2015).  Bu bağlamda tedavi sürecindeki madde bağımlılarının psikososyal açıdan desteklenmesinde, tedavi olmuş bireyin rehabilitasyonunda ve bireyin yaşamını yeniden yapılandırmasında boş zaman aktivitelerinin etkin bir rolü olacağı düşüncesinden (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi [AMATEM], 2013) yola çıkarak tedavi merkezindeki hastaların
bakış açısından konuyu değerlendirmenin ve derinlemesine analiz etmenin gerekliliği ile bu çalışma planlanmıştır.

admin Yazar Notu:

“Boş Zaman Aktiviteleri ve Madde Bağımlılığı İlişkisi” için bir cevap

  1. mete dedi ki:

    çok faydalı bir yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir